Osnovno usposabljanje mediatorje

Program obsega 100 ur in je v skladu s Pravilnikom o mediatorjih v programih sodišč, objavljenim v Uradni list RS št 22/2010 z dne 19.3.2010, poleg tem, ki jih določa Pravilnik, pa seminar vsebuje še vsebine transformativne mediacije po metodi Joseph P. Folger and Robert A. Baruch Bush.

 Vsak udeleženec prejme Priročnik o mediaciji za osnovno usposabljanje in po uspešno zaključenem usposabljanju Potrdilo o uspošno opravljenem usposabljanju za mediatorja.

Vsebina seminarja:

 1. Mediacija – splošno, vrste in pomen
 2. Konflikt
 3. Uvod v tehnike – opolnomočenje in priznavanje
 4. Temeljna načela mediacije
 5. Mediator
 6. Osnove asertivnega vedenja
 7. Aktivno poslušanje
 8. Zrcaljenje
 9. Povzemanje
 10. Postavljanje pravih vprašanj / Preverjanje
 11. Testiranje realnosti
 12. Razvoj osebnosti (prikaz skozi metodo transakcijske analize)
 13. Čustva
 14. Tehnike mediatorja za obvladovanje močnih čustev
 15. Ravnovesje moči
 16. Govorica telesa
 17. Faze mediacije
 18. Uvodni sestanek, uvodni nagovor mediatorja in uvodne izjave strank / Potek srečanja transformativne mediacije
 19. Ločeni sestanek / Transformativni pogovor
 20. Reframing
 21. Pogajanja
 22. Pisanje sporazuma
 23. Izhod iz slepe ulice, zaključek neuspešne mediacije
 24. Etika v mediaciji
 25. Organizacija mediacije na sodišču
 26. Posebnosti mediacije v:
  Družinskih sporih
  Posebnosti mediacije v gospodarskih sporih
  Posebnosti mediacije v odškodninskih in zavarovalnih sporih
  Posebnosti mediacije v delovnih spori
 27. Predpisi o mediaciji
 28. Razlike med sodno poravnavo in mediacijo.

Za vsa nadaljna vprašanja in za prijavo na usposabljanje piše na: prijava.DMK@gmail.com ali barbara@predin.com