Prijava na izobraževanje

Ime in priimek:

Podjetje:

Naslov:

Davčna številka (za podjetje):

Prijavljam se na izobraževanje:

Plačilo:             v enkratnem znesku*               obročno plačilo**

e-mail:

telefon:

želim dobivati obvsetila:          DA                        NE

Podpis:

Prijavnico pošljite na***:

  • barbara@predin.com
  • Colloquium Barbara Lapajne Predin s.p., Krimska 11, 1000 Ljubljana

* ob enkratnem plačilu priznamo 10% popusta

** izobraževanje mora biti plačano pred zaključkom izobraževanja

*** izobraževanje bo izvedeno prek Društva za mediacijo in komunikacijo, izobraževanje se bo izvedlo, če bodo prijavljeni vsaj trije kandidati.

S podpisom Prijave na izobraževanje sprejemam tudi Splošne pogoje delovanja DMK.