Seminar asertivnega vedenja in mediacijskih veščin

Seminar: 50 ur

Seminar je namenjen vsem, ki želijo konstruktivno komunikacijo doma, v službi, s prijatelji, v javnih ustanovah…

Asertivno vedenje omogoča jasno postavljanje kritike, pohvale, želja, mnenja in meja. Mediacijske veščine pa omogočajo aktivno poslušanje, da bi slišali, opolnomočenje, priznavanje in konstruktivno reševanje konfliktov.

Mediacijske veščine poučujemo na podlagi transformativnega pristopa v mediaciji, ki sta ga prva uporabila Robert A. Baruch Bush in Joseph P. Folger.

Knjige:

Robert A. Baruch Bush and Joseph P. Folger: The Promise of mediation