Seminar za podjetja

Za prodjetja pripravimo seminarje po meri podjetja in njegovih zaposlenih.

Teme, ki jih ponujamo:

  • asertivno vedenje in komunikacijske veščine – 10 ur
  • prodajne veščine in vodenje prodajnega pogovora – 5 ur + 5 ur vaj
  • pogajanja – 5 ur
  • vodenje in komunikacijski sistemi v podjetju (za vodje) – 5 ur
  • vodenje letnega/polletnega pogovora z zaposlenimi – 5 ur
  • krizni menedžment in krizno komuniciranje – 6 ur

Osnova vsakega seminarja je asertivno vedenje in komunikacijske veščine, ki pomagajo zaposlenim v komunikaciji s sodelavci, z vodstvom in s strankami.

Vsi znamo komunicirati in se držati osnov bontona, dokler se ne vmešajo močna čustva, ki takrat prevzamejo oblast in velikokrat rušijo odnose. Naučili se bomo konstruktivne komunikacije tudi, kadar bomo pod vtisom jeze ali strahu.

Kako povedati konstruktivno krtiko, ki mora biti sestavni del vsakega poslovnega procesa? Kako sprejeti reklamacijo in kakšen je pravilen odziv nanjo?

Kako voditi zaposlene, kako jih nagrajevati, kdo naj napreduje vertikalno, kdo horizontalno?

Kaj storiti, ko nastopi kriza? Kako se na krizo pripravimo? Kako komuniciramo z javnostmi?

Veseli bomo vaših vprašanj in izpostavljenih tem, da bomo lahko pripravili ustrezen seminar.

Seminar se izvaja interaktivno, kar pomeni, da se izvaja v skupinah do 10 zaposlenih. Delamo v skupinah, v parih, igre vlog …

Vsak udeleženec prejme skripto.