Transformativna mediacija za mediatorje

Seminar je namenjen mediatorjem, ki bi želeli spoznati transformativni pristop.

Razlika med mediacijo in transformativno mediacijo:

Mediacija je proces, v katerem tretja nevtralna stran pomaga udeležencem, da dosežejo dogovor, s katerim se vse strani strinjajo.

Transformativna mediacija pa je proces, pri katerem tretja nevtralna stran pomaga pri konstruktivni komunikaciji, da pride do spremembe v načinu razumevanja in dojemanja sebe in drugega v dani situaciji in prepoznavanje notranjih konfliktov udeležencev v procesu razreševanja skupne problematike. Poudarek ni na dosegu dogovora, temveč na spremembi v komunikaciji, da lahko udeleženci presežejo notranji konflikt in sami dosežejo dogovor, ki je posledica spremembe v komunikaciji. Prednost transformativne mediacije je ravno v spremembi interakcije, saj izkušnja transfomacije na mediaciji doprinese k izboljšanju komunikacije in to ne samo v konkretnem primeru, ampak tudi kasneje.

(Povzeto po: Professor Robert A. Baruch Bush)

Seminar traja 20 ur.

Prijava na seminar: barbara@predin.com