Izobraževanje za podjetja

Za zaposlene in vodstveni kader nudimo več delavnic:

Dobra komunikacija s sodelavci/Dobra komunikacija sa suradnicima

 • Vsebina
 • Sadržaj

Obvadovanje težavnih ljudi in težavnih situacij/Savladavanje mučnih situacija i teških ljudi

 • Vsebina
 • Sadržaj

Krizna komunikacija

 • Vsebina
 • Sadržaj

Vodenje in sporazumevanje/Rukovođenje i sporazumijevanje

 • Vsebina
 • Sadržaj

Prodajni pogovor/Prodajni razgovor

 • Vsebina
 • Sadržaj

Elevator pitch

 • Vsebina
 • Sadržaj

Javno nastopanje/Javni nastup

 • Vsebina
 • Sadržaj