Objavljeni so datumi za Osnovno usposabljanje mediatorjev in Usposabljanje za družinske mediatorje.

Vabimo vas na poglobljen  študij o komunikacijskih veščinah, ki bo pustil trajne spremembe in izboljšave  pri vašem nadaljnem  načinu reševanja konfliktov in  nudenju pomoči  ljudem.

Mediacija je vse bolj uveljavljena oblika mirnega reševanja sporov. Njen cilj je, da medianta celovito rešita sporno težavo  ter da v čim večji meri zadovoljita svoje interese in tudi interese nasprotne strani – drugega medianta. To je mogoče doseči v procesu pogovora, v katerem ima vsak od mediantov enakovredno možnost predstaviti svojo vsebino spora in probleme ter prisluhniti drugemu mediantu in njegovemu videnju.

Več informacij