Vzgojitelji/ce, učitelji/ce in starši,vabljeni na delavnico Empatija, asertivno vedenje in protokol dela z udeleženci nasilnega vedenja.

Cilj delavnice je uvajanje asertivnega vedenja v šole in vrtce. Asertivno vedenje se doseže z obvadanjem komunikacijskih orodij.

Drugi cilj je zavedanje, prepoznavanje in učenje empatije pri otrocih in mladostnikih. Z empatijo v največji meri preprečimo nasilno vedenje.

Opolnomočenje vzgojiteljev, učiteljev in staršev kako naj ravnajo, ko pride do nasilnega vedenja – pogovor z udeleženci nasilnega vedenja.

Prijave za vzgojitelje in učitelje v Katis-u, vprašanja in prijava za starše pa: prijavaDMK@gmail.com